• Pin điện thoại Vivo

Pin điện thoại Vivo

 • Pin VIVO V17 (4390mAh) B-K6

  Pin VIVO V17 (4390mAh) B-K6

  Dung lượng: 4390mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO Y3/Z5X (4880mAh) B-G7

  Pin VIVO Y3/Z5X (4880mAh) B-G7

  Dung lượng: 4880mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO S7 (3920mAh) B-N8

  Pin VIVO S7 (3920mAh) B-N8

  Dung lượng: 3920mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO V20 (4020mAh) B-06

  Pin VIVO V20 (4020mAh) B-06

  Dung lượng: 4020mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO V20SE (4910mAh) B-08

  Pin VIVO V20SE (4910mAh) B-08

  Dung lượng: 4910mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO Y10 t1 (4910mAh) B-S7

  Pin VIVO Y10 t1 (4910mAh) B-S7

  Dung lượng: 4910mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO S1 Pro (3620mAh) B-G1

  Pin VIVO S1 Pro (3620mAh) B-G1

  Dung lượng: 3620mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO VS12/ PRO (4105mAh) B-T3

  Pin VIVO VS12/ PRO (4105mAh) B-T3

  Dung lượng: 4105mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO Y91/Y93/Y93S (3935mAh) B-F3

  Pin VIVO Y91/Y93/Y93S (3935mAh) B-F3

  Dung lượng: 3935mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO Y35 (4910mAh) B-W1

  Pin VIVO Y35 (4910mAh) B-W1

  Dung lượng: 4910mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO Y66 Y67 (2930mAh) B-B2

  Pin VIVO Y66 Y67 (2930mAh) B-B2

  Dung lượng: 2930mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin VIVO X21S (3900mAh) B-G2

  Pin VIVO X21S (3900mAh) B-G2

  Dung lượng: 3900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần