• ad_logom

lịch sử của chúng tôi

2007
2010
2014
2015
2017
2018
2020
2021
2022
2023

2007

Công ty TNHH L&M Tech được thành lập năm 2007, chúng tôi chủ yếu sản xuất pin cho Nokia và Motorola.

2010

Chúng tôi bắt đầu dự án vào năm 2010 với mục tiêu coi pin iPhone là sản phẩm quan trọng trong tương lai và đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc để bắt đầu sản xuất pin iPhone.

2014

Công ty TNHH Công nghệ XRM Thâm Quyến được thành lập vào năm 2014, là trụ sở chính của tập đoàn Huarigor của chúng tôi, đặt tại Longhua, Thâm Quyến.

2015

Bộ phận hải ngoại bắt đầu hoạt động vào năm 2015, chúng tôi đã đăng ký HUARIGOR làm thương hiệu toàn cầu của mình, chúng tôi đã đạt đến mục tiêu toàn cầu hóa cho hoạt động kinh doanh pin của mình.

2017

Công ty TNHH điện tử Đông Quan XIRI chính thức được thành lập vào năm 2017, với tư cách là nhà máy sản xuất của chúng tôi ở Hoàng Giang, Đông Quan, chúng tôi thực hiện sản xuất hoàn toàn tự động để sản xuất pin.

2018

Chúng tôi đã thành lập cơ sở sản xuất PCB vào năm 2018 để có thể tự sản xuất PCB, chuỗi cung ứng đã hoàn thành.

2020

Đạt chứng nhận doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao quốc gia năm 2020

2021

Trụ sở chính của chúng tôi chuyển đến tòa nhà văn phòng hạng A thuộc sở hữu của công ty, Phòng 2008, Tòa nhà 5A, Longguangjiuzhuan.

2022

Nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới được thành lập vào năm 2022, cung cấp hỗ trợ Chiến lược cho lộ trình của các sản phẩm mới trong tương lai.

2023

Xây dựng thương hiệu yiikoo vào năm 2023, tuyển dụng đại lý trên toàn cầu và bố trí thị trường điện tử tiêu dùng.